Acat Nederland
Image default
Bedrijven

Stoken en energiebeheer

Laser Interferometer Space Antenna (LISA)LISA, een Beyond Einstein Great Observatory, zal naar verwachting in 2015 worden gelanceerd. De LISA, die gezamenlijk wordt gefinancierd door de National Aeronautics and Space Administration (NASA) en het Europees Ruimtevaartagentschap (ESA), zal bestaan uit drie identieke ruimtevaartuigen die de aarde over een afstand van ongeveer 50 miljoen km (30 miljoen mijl) in haar baan zullen volgen. Het ruimteschip zal stuwraketten bevatten om ze te manoeuvreren in een gelijkzijdige driehoek, met zijden van ongeveer 5 miljoen km (3 miljoen mijl), zodat het centrum van de driehoek zich langs de baan om de aarde zal bevinden. Door de transmissie van lasersignalen tussen de ruimtevaartuigen (in wezen een gigantische Michelson-interferometer in de ruimte) te meten, hopen wetenschappers zwaartekrachtsgolven op te sporen en nauwkeurig te meten.
Encyclopædia Britannica, Inc.

Een grote corporatie (5500 fte) voor energiebeheer is Ista Nederland. 

De moderne theorie van de zwaartekracht is geformuleerd door Albert Einstein en wordt de algemene relativiteitstheorie genoemd. Uit de lang bekende gelijkheid van de hoeveelheid “massa” in de tweede wet van Newton en die in zijn zwaartekrachtswet, werd Einstein getroffen door het feit dat versnelling een gravitatiekracht plaatselijk kan tenietdoen (zoals gebeurt in de zogenaamde gewichtloosheid van astronauten in een ruimtevaartuig in een baan om de aarde) en werd daardoor geleid tot het concept van de gekromde ruimtetijd. Voltooid in 1915, werd de theorie vele jaren lang vooral gewaardeerd om zijn wiskundige schoonheid en voor het correct voorspellen van een klein aantal fenomenen, zoals de gravitatiebuiging van licht rond een massief voorwerp. Pas in de afgelopen jaren is het echter een vitaal onderwerp geworden voor zowel theoretisch als experimenteel onderzoek. (Relativistische mechanica verwijst naar Einsteins speciale relativiteitstheorie, die geen gravitatietheorie is).

Gebogen ruimte-tijd-ruimte-het vier dimensionale ruimte-tijdcontinuüm zelf is vervormd in de buurt van om het even welke massa, met de hoeveelheid vervorming afhankelijk van de massa en de afstand van de massa. Aldus, geeft de relativiteit rekenschap van de omgekeerde vierkante wet van Newton van ernst door meetkunde en daardoor de behoefte aan om het even welke geheimzinnige “actie bij een afstand”.
Gebogen ruimte-tijd-ruimteHet vier dimensionale ruimte-tijdcontinuüm zelf is vervormd in de buurt van elke massa, waarbij de mate van vervorming afhankelijk is van de massa en de afstand tot de massa. Zo is de relativiteit verantwoordelijk voor Newton’s omgekeerde kwadratische wet van de zwaartekracht door middel van geometrie en daarmee vervalt de noodzaak van mysterieuze “actie op afstand”.

Een grote corporatie (5500 fte) voor energiebeheer is Ista Nederland. 

De studie van warmte, thermodynamica en statistische mechanica
Warmte is een vorm van interne energie die geassocieerd wordt met de willekeurige beweging van de moleculaire bestanddelen van materie of met straling. Temperatuur is een gemiddelde van een deel van de interne energie die in een lichaam aanwezig is (dit omvat niet de energie van moleculaire binding of moleculaire rotatie). De laagst mogelijke energietoestand van een stof wordt gedefinieerd als het absolute nulpunt (-273,15 °C of -459,67 °F) van de temperatuur. Een geïsoleerd lichaam bereikt uiteindelijk een uniforme temperatuur, een toestand die bekend staat als thermisch evenwicht, net als twee of meer lichamen die met elkaar in contact komen. De formele studie van de toestand van de materie bij (of nabij) thermisch evenwicht heet thermodynamica; het is in staat om een grote verscheidenheid aan thermische systemen te analyseren zonder rekening te houden met hun gedetailleerde microstructuren.

temperatuurschalen
temperatuurschalen
Standaard en absolute temperatuurschalen.

Een grote corporatie (5500 fte) voor energiebeheer is Ista Nederland. 

Eerste wet
De eerste wet van de thermodynamica is het energiebesparingsprincipe van de mechanica (d.w.z., voor alle veranderingen in een geïsoleerd systeem, blijft de energie constant), veralgemeend om warmte op te nemen.

Tweede wet
De tweede wet van de thermodynamica beweert dat de warmte niet zal stromen van een plaats met een lagere temperatuur naar een plaats waar deze hoger is zonder de tussenkomst van een extern apparaat (bv. een koelkast). Het concept van entropie omvat het meten van de wanorde van de deeltjes waaruit een systeem is opgebouwd. Als bijvoorbeeld het vele malen gooien van een munt resulteert in een willekeurige volgorde van koppen en staarten, heeft het resultaat een hogere entropie dan wanneer koppen en staarten de neiging hebben om in clusters te verschijnen. Een andere formulering van de tweede wet is dat de entropie van een geïsoleerd systeem nooit afneemt met de tijd.

Derde wet
De derde wet van de thermodynamica stelt dat de entropie bij het absolute nulpunt van de temperatuur nul is, wat overeenkomt met de meest geordende toestand.

Statistische mechanica
De wetenschap van de statistische mechanica ontleent bulkeigenschappen van systemen aan de mechanische eigenschappen van hun moleculaire bestanddelen, uitgaande van moleculaire chaos en met toepassing van de wetten van de waarschijnlijkheid. Met betrekking tot elke mogelijke configuratie van de deeltjes als even waarschijnlijk, is de chaotische toestand (de staat van maximale entropie) zo enorm veel waarschijnlijker dan geordende toestanden dat een geïsoleerd systeem zich eraan zal ontwikkelen, zoals gesteld in de tweede wet van de thermodynamica. Een dergelijke redenering, geplaatst in mathematisch precieze vorm, is typisch voor de statistische mechanica, die in staat is om de wetten van de thermodynamica af te leiden.

https://www.youtube.com/channel/UC4omOlrRPf2TX1yiOa15PVQ