Acat Nederland
Image default
Energie

Goedkope zonnepanelen op het dak leggen

Als je besluit om bij de aanleg van een zonnestroominstallatie te selecteren op de prijs zonnepanelen, koop je vrijwel gegarandeerd een kat in de zak. Natuurlijk, de prijs van de zonnepanelen is wel van belang, maar er zijn meer aspecten die een rol spelen bij de aanleg van zonnepanelen. Door vooraf niet goed na te denken is er een risico dat je gedurende de exploitatie van de installatie wordt geconfronteerd met onverwachte kosten. Let dus goed op bij wat je koopt en kijk vooral goed naar de voorwaarden die in de contracten staan.

Bijkomende kosten

Voor een installatie met zonnepanelen zijn de panelen slechts een onderdeeltje. Om je een idee te geven: een totale installatie van 12 zonnepanelen kost circa € 5000. Een zonnepaneel kost € 230. Dat betekent dat meer dan de helft van de investering in een installatie met zonnepanelen bestaat uit overige kosten. Die zitten in het montagemateriaal, kabels, arbeidskosten en een omvormer. Vandaar dat wordt afgeraden om voor zo’n installatie uitsluitend te kiezen op basis van de prijs zonnepanelen. Het is beter om te kijken naar de totale levensduur van de installatie, en daar een goed onderhoudscontract met verzekering voor af te sluiten.

Vanaf welke moment besparen op kosten?

Een installatie met zonnepanelen wordt meestal zo gedimensioneerd, dat de installatie het volledige stroomgebruik van het huishouden kan opwekken. Dat betekent dat je netto geen factuur meer hoeft te betalen voor de elektriciteit. In de eerste jaren na de aanleg is het volledige bedrag dat er wordt bespaard nodig om de investering af te lossen. Dat is na 5 – 7 jaar voltooid. Vanaf dat moment heb je dus ‘gratis’ stroom. Omdat een installatie met zonnepanelen wel tot 25 jaar meegaat is het rendement over de totale levensduur van de installatie erg groot.

Onverwachte kosten

In een installatie met zonnepanelen zitten onderdelen, die gedurende de levensduur van de installatie moeten worden vervangen. Soms gaat de bevestiging van de panelen kapot en soms moeten de aansluitkabels worden vervangen. Bij vrijwel elke installatie is het één of twee keer tijdens de levensduur noodzakelijk om de omvormer te vervangen door een nieuw exemplaar. Deze kosten staan los van de prijs zonnepanelen. Het is daarom goed om bij de aanschaf van de installatie voor een goed onderhoudscontract te zorgen. Ook kan het geen kwaad om een verzekering af te sluiten, die de kosten dekt als de panelen door een calamiteit defect raken.

Prijs per Wattpiek

Als je een beslissing neemt voor een zonnestroominstallatie op basis van de prijs zonnepanelen zegt dat niets over de kwaliteit van de panelen. Kies liever op basis van een gunstige prijs per Wattpiek. De Wattpiek is het aantal watts dat een zonnepaneel onder ideale omstandigheden in een jaar kan opwekken. Dat is een theoretische waarde. De prijs per Wattpiek zegt echter wel iets over de kwaliteit van de zonnepanelen. Je zal zien dat goedkope zonnepanelen soms een hoge prijs per Wattpiek hebben en dure zonnepanelen een lage prijs per Wattpiek. Daaruit kun je concluderen dat dure zonnepanelen een betere kwaliteit hebben, langer meegaan en uiteindelijk meer zullen opbrengen.

 

Tip: https://zonnepanelenwijzer.com/