Acat Nederland
Image default
Energie

Wat is HVO diesel precies?

Wat wordt er bedoeld met HVO diesel?

Als je kijkt naar HVO diesel dan ontdek je dat dit een biobrandstof is. Dat betekent dit type brandstof biologisch is en daarmee goed voor het milieu. Maar hoe kan dat en hoe zit deze stof in elkaar? HVO staat voor Hydrotreated Vegetable Oils. Dat wil zeggen dat de winning voor deze brandstof wordt gedaan uit dierlijke en plantaardig vetten. Een groot voordeel van deze bronnen is dat ze heel makkelijk opnieuw te produceren zijn. HVO diesel staat daarom ook wel bekend als de ‘renewable’ diesel. In tegenstelling tot fossiele brandstoffen raken deze grondstoffen in principe niet op. Het is daarbij een synthetische brandstof omdat het wordt gewonnen uit meerdere bronnen.

Het verschil tussen eerste en tweede generatie HVO diesel

Als je deze vorm van biologische diesel beter bekijkt zie je dat er een verschil zit tussen de zogeheten eerste generatie HVO diesel en de tweede generatie hiervan. Maar wat maakt nou precies dat deze van elkaar verschillen? Om daar achter te komen moet je kijken naar de bronnen waaruit de brandstof gewonnen wordt. Eerste generatie HVO is afkomstig van bronnen die eventueel een ander doel hadden kunnen dienen. Hierbij kun je denken aan gewassen: deze hadden immers ook als voedsel voor mens of dier gebruikt kunnen worden. Kijk je naar tweede generatie HVO dan zie je dat de bronnen waaruit deze gewonnen wordt een stuk verder is: deze zijn al reeds gebruikt. Een goed voorbeeld hiervan is gebruikt frituurvet. Kijk je naar duurzaamheid dan wint tweede generatie het op dit gebied, omdat er hierbij niet speciaal voor het kunnen maken van deze biobrandstof gewassen worden verbouwd die koolstofdioxide gebruiken. Deze worden eerst nog gebruikt voor een ander doel.

Wordt er tegenwoordig HVO diesel gebruikt?

HVO diesel kan ingezet worden in verschillende verbrandingsmotoren. De sectoren van transport en verkeer en die van energiewinning hebben hierbij een grote rol. Als je kijkt naar vrachtwagens zie je dat deze veel uitstoot hebben binnen het klimaat. Ze zijn veel op de weg te vinden en rijden lange afstanden. Meerdere motorfabrikanten hebben gezegd dat hun verbrandingsmotoren ook op HVO diesel kunnen fungeren. Dit is een goede stap in de richting van een schoon milieu. Ook op het gebied van bijvoorbeeld aggregaten is dit een belangrijke verschuiving. Deze fungeerden vooralsnog veel op fossiele diesels. Omdat een aggregaat vaak werkt op plekken waar geen andere oplossing voor stroom te krijgen is, had men niet altijd veel keuze. Gelukkig richtten veel bedrijven zich de afgelopen jaren veel op het inzetten van biologische keuzes. Ook in de toekomst zal er dus veel meer gebruik worden gemaakt van HVO diesel in deze apparaten.

https://www.bredenoord.com/nl/kennis/hvo-diesel/