Acat Nederland
Image default
Industrie

De MIMO aanpak is de uitkomst voor duurzaam beton

Om te kunnen spreken van duurzaam beton moeten we vaststellen dat er een transitie nodig is in de sector. De evolutie die doorgemaakt moet worden is er één die de grootschalige inzet van primaire grondstoffen vervangt door de grootschalige inzet van secundaire materiaalstromen. Concreet betekent dit dat het gebruik van zand en grind afneemt en wordt vervangen door puin en sloopafval. De aanzienlijke variatie in de afvalstromen zorgt ervoor dat, dat tot nu toe niet mogelijk was. Door het toepassen van een compleet nieuwe aanpak, de zogenaamde MIMO aanpak, kan er werk worden gemaakt van het versnellen van de duurzame transitie. Zou jij graag meer over deze aanpak te weten willen komen? Lees dan vooral verder!

Kennismaking met de MIMO aanpak voor duurzaam beton

De MIMO aanpak is een volledige aanpak die kan zorgen voor de transitie naar duurzaam beton. Het idee achter deze aanpak is vrij eenvoudig. Als uitgangspunt wordt er gebruik gemaakt van de gegevens evenals de materiaaleigenschappen van:

  • De grondstoffen die beschikbaar zijn;
  • De materiaalstromen;
  • De elementen;

Vervolgens wordt er gezorgd voor een continue flexibele verwerking van nieuwe data. Dit in plaats van gebruik te maken van langjarig vastgelegde normen evenals rekenregels. Als de oplossing voor de transitie naar duurzaam beton zo eenvoudig is, hoe komt het dan dat dit nog niet eerder werd toegepast? Omdat dit tot dusver eigenlijk nauwelijks aan de orde kwam.

Traditioneel beton als uitgangspunt

Tot dusver vormde traditioneel beton het uitgangspunt binnen het ontwerpproces van betonconstructies. De aanzienlijke diversiteit evenals omvang in materiaalstromen van met name sloopafval, evenals van puin, zorgen ervoor dat het verduurzamen van beton niet alleen bijzonder complex is, maar net daardoor ook slechts zeer moeilijk kan worden uitgevoerd. Nieuwe technologische ontwikkelingen die het levenslicht hebben gezien zorgen er inmiddels echter voor dat de overstap naar duurzaam beton een stuk eenvoudiger kan worden gemaakt. De MIMO-aanpak zou daar in ieder geval een zeer belangrijke rol in kunnen spelen.

Samen werken aan een schonere toekomst | TNO

De drie elementen van de MIMO-aanpak

De MIMO-aanpak voor duurzaam beton bestaat in de praktijk uit drie elementen. Wat deze drie elementen betreft gaat het concreet om de volgende:

  1. Concrete, meetbare data over de eigenschappen van het materiaal;
  2. Geavanceerde materiaalmodellen;
  3. Slimme optimalisatie-software;

Voor de geavanceerde materiaalmodellen geldt dat ze gevoed met de eerder in dit artikel aangehaalde data in staat moeten zijn om te voorspellen van welk effect er sprake kan zijn bij het gebruikte materiaal op de betonconstructie. De slimme optimalisatie-software zal vervolgens op haar beurt ingezet worden met als doel om niet alleen duurzame, maar bovendien ook integrale ontwerpoplossingen te genereren. Voor deze oplossingen geldt dat ze zullen moeten zien te voldoen aan een aantal vooropgestelde eisen. De eisen voor deze oplossingen zijn de volgende:

  • Ze moeten milieuvriendelijk zijn;
  • Er moet sprake zijn van een constructief karakter;
  • Ze dienen betaalbaar te zijn;

Voor MIMO geldt concreet dat ze eigenlijk verwijst naar het knooppunt van data, modellen evenals de optimalisatie-software waar gebruik van zal worden gemaakt. Deze aanpak zou eens één van de meest beloftevolle kunnen zijn voor de transitie naar duurzaam beton.