Acat Nederland
Image default
Zakelijke dienstverlening

Wat is een archeologisch onderzoek?

Archeologisch onderzoek: wat moet u allemaal weten?

 

Archeologisch onderzoek richt zich op het onderzoeken van waardevolle objecten van vroeger. Door de tijd zijn er veel waardevolle archeologische vondsten gedaan. Niet alleen zijn archeologische vondsten natuurlijk mooi, maar ze zijn ook nog eens functioneel. Ze worden bijvoorbeeld ook gebruikt om duiding te kunnen geven aan een bepaalde tijd. Deze tijd kan dan van context worden voorzien. Deze informatie is erg relevant, aangezien we dan meer te weten komen over het verleden. Daarnaast is het natuurlijk ook erg zonde wanneer archeologische objecten worden vernietigd. Om die reden is er in Nederland een archeologisch onderzoeksbureau. Dit bureau ziet erop toe dat er geen eventuele archeologische vondsten worden vernietigd. Om die reden moeten mensen die bouwen ook aan bepaalde eisen voldoen van een archeologisch onderzoeksbureau. Ga jij verbouwen, wat moet je dan weten over je verplichtingen? In dit artikel krijg je daar alles over te weten.

 

Archeologisch onderzoek verplicht?

 

Gaat u in de grond roeren, dan is het van belang om na te gaan of u niet eerst onderzoek moet laten uitvoeren. In sommige gevallen is dit namelijk verplicht, maar lang niet altijd. Elk onderzoeksbureau heeft bepaalde locaties alwaar archeologische vondsten eventueel voor kunnen komen. Wilt u op een dergelijke locatie in de grond roeren? In de meeste gevallen moet u dan eerst onderzoek laten verrichten. Hier is speciale wetgeving voor in het leven geroepen, dus in de meeste gevallen bent u hiertoe verplicht.

 

Zelf betalen?

 

Het klinkt misschien gek, maar meestal moet uzelf betalen voor dit verplichte onderzoek. Dit is in de archeologiewetgeving opgesteld met de volgende onderbouwing: allereerst is er het “behoud in situ”- principe. Dit betekent dat archeologische waarden eigenlijk met rust moeten worden gelaten. Gaat u echter in de grond roeren dan gaat u in tegen dit principe. Vaak wordt dan wel de mogelijkheid tot het graven geboden, maar dan moet u wel verplicht het gebied archeologisch laten onderzoeken.

 

Het tweede principe gaat uit van “de veroorzaker betaalt”. Aangezien u degene bent die in deze eventueel waardevolle grond wil spitten, bent u ook verantwoordelijk voor de betaling van het onderzoek. Let wel: hierbij wordt u beschermd door de kaders van proportionaliteit. Het onderzoek mag niet buitengewoon veel geld kosten. Ook moeten alle kosten immer transparant zijn, zodat u precies weet waar u exact voor betaald.

 

Wanneer moet het onderzoek gebeuren?

 

In principe kunt u het beste zo snel mogelijk een onderzoek laten uitvoeren. De reden hiervoor is dat een onderzoek altijd langer kan duren dan wordt verwacht. De reden hiervoor is dat er tijdens het onderzoek verschillende fases worden doorlopen. Worden er eventueel belangrijke waarden gevonden? In dat geval gaat het onderzoek langer duren, waardoor u nog niet bezig kunt met het bouwen. Als u dus te laat begint met het starten van het onderzoek, dan kan uw planning in de war lopen en dat wilt u natuurlijk voorkomen.

 

Opbouw van de kosten

 

Natuurlijk wilt u graag gelijk transparantie over de verwachte kosten van het onderzoek. Dit is echter lastig vast te stellen, aangezien er veel factoren zijn die meespelen. Wel kunnen we u iets vertellen over de opbouw van de kosten. De kosten zijn namelijk onder te verdelen in drie delen.

 

– Voorbereidingskosten

 

Allereerst zijn er de voorbereidingskosten. Hierbij kunt u denken aan de eerste gesprekken, inventarisatie van de grond en ga zo maar verder. De hoogte van deze kosten hangt af van de voorbereiding die nodig is. Is er snel duidelijkheid over de meest praktische manier om veldwerk te verrichten? Dan zullen deze kosten laag uitvallen. Gaat dit echter langer duren? Logischerwijs vallen de kosten dan ook hoger uit.

 

– Veldwerkkosten

 

De meeste kosten gaan uit naar het veldwerk. Dit is het praktische gedeelte van het onderzoek. De kosten zijn afhankelijk van meerdere facetten. Hoeveel mensen zijn er nodig voor het onderzoek? Hoe lang gaat het onderzoek precies duren? Welke materialen zijn er nodig? Al die zaken spelen mee.

 

– Rapportage

 

Nadat het veldwerk is verricht, is de volgende stap een rapportage. Hierin wordt precies vermeld wat er zoal onderzocht is. Ook worden er in dit rapport adviezen gegeven en ga zo maar verder.

https://transect.nl/diensten/