Acat Nederland
Image default
Gezondheid

Wat is Veklury of Remdesivir?

Wat is Remdesivir? Het middel Remdesivir wordt gebruikt voor de behandeling van mensen met coronavirusziekte 2019 (COVID-19) die in het ziekenhuis liggen. Remdesivir is goedgekeurd voor volwassenen en kinderen van 12 jaar en ouder die 40 kg of meer wegen.

U kun remdesivir niet zo maar kopen. Remdesivir is een antiviraal geneesmiddel dat via een infuus wordt toegediend. Het staat bekend als een nucleoside-analoog, wat betekent dat het een deel van het virale RNA nabootst dat het virus nodig heeft om zich te vermenigvuldigen.

Meer informatie over remdesivir vindt u op de website remdesivirkopen.nl De EU heeft het noodgebruik van remdesivir goedgekeurd bij kinderen jonger dan 12 jaar met een gewicht van ten minste 3,5 kg die met COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen. Remdesivir is door de EU niet goedgekeurd voor de behandeling van COVID-19 bij deze jongere patiënten, vooral niet buiten een ziekenhuisomgeving. Remdesivir kan ook worden gebruikt voor andere doeleinden.

Waarschuwingen

Remdesivir is alleen bedoeld voor gebruik bij mensen met COVID-19 die in het ziekenhuis liggen. U moet onder medisch toezicht blijven terwijl u Remdesivir inneemt.

Voordat u dit geneesmiddel inneemt

U mag niet met remdesivir worden behandeld als u er allergisch voor bent. Vertel uw arts als u ooit een leverziekte of nierziekte heeft gehad. Vertel het uw arts als u zwanger bent of zwanger wilt worden, of als u borstvoeding geeft. Het is zeer belangrijk dat uw arts uw vorderingen tijdens de toediening van dit geneesmiddel nauwlettend controleert om er zeker van te zijn dat het goed werkt. Bloed- en urineonderzoek kan nodig zijn om te controleren op ongewenste bijwerkingen. Dit geneesmiddel kan ernstige allergische reacties veroorzaken, waaronder infusie gerelateerde reacties en anafylaxie, die levensbedreigend kunnen zijn en onmiddellijke medische hulp vereisen. Vertel het uw arts meteen als u koorts krijgt, rillerig of beverig wordt, duizeligheid, hoofdpijn, heesheid, meer zweten, ademhalingsproblemen, slikproblemen, jeuk of huiduitslag, licht in het hoofd, flauwvallen, snelle, bonzende of ongelijkmatige hartslag, of zwelling van uw handen, gezicht of mond na inname van dit geneesmiddel. Neem remdesivir niet samen met chloroquine fosfaat of hydroxychloroquine sulfaat.

waarom is het remdesivir veel gevraagd.

Remdesivir blijkt patienten met COVID-19 sneller te helpen. Hierdoor kreeg remdesivir een noodtoestemming waardoor het op grotere schaal buiten klinische proeven om kan worden gebruikt. Deskundigen op het gebied van infectieziekten zijn weliswaar blij dat ze een op bewijs gebaseerde therapie hebben om patiënten aan te bieden, maar zeggen dat remdesivir geen wondermiddel is en geen spelbreker bij het beëindigen van de pandemie. Daar is waarschijnlijk een vaccin voor nodig. Toch zijn ze het erover eens dat het de beste optie is die we nu hebben en sommigen suggereren dat het deel kan worden van een cocktail van geneesmiddelen die nodig is om COVID-19 effectief te behandelen. Het nieuwste obstakel kan de onzekerheid zijn rond de manier waarop het geneesmiddel aan patiënten zal worden gedistribueerd.

Wat weten we van klinische proeven?

Tot dusver is in meerdere klinische proeven gerapporteerd over het effect van remdesivir op COVID-19. De enige gepubliceerde studie is een klinische studie in China waarin remdesivir werd vergeleken met placebo en geen voordeel van het geneesmiddel werd gevonden. Het is onduidelijk of de patiënten ook werden behandeld met traditionele Chinese medicijnen, die vaak steroïden bevatten, wat de resultaten zou kunnen hebben beïnvloed. Veelbelovender resultaten kwamen uit een groot onderzoek van de National Institutes of Health (NIH) waarbij meer dan 1000 gehospitaliseerde COVID-19-patiënten uit 22 landen betrokken waren. Om voor de studie in aanmerking te komen, moesten de patiënten in het ziekenhuis worden opgenomen met een bevestigde ziekte van COVID-19 en tekenen van longaantasting hebben, zoals een abnormale röntgenfoto van de borstkas of de behoefte aan extra zuurstof.